Cordyceps

Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hải ra mắt hai sản phẩm mới

Hân Nguyên đăng lúc 2 năm trước

Ngày 16/6, Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hải- Nhat Hai New Technology Joint Stock Company (OIC New) tổ chức sự kiện ra mắt hai sản phẩm mới là Nano Rutin OIC và Nano Silymarin OIC.